Contact Us

ဆိုင်ခွဲ-၁(ပုဇွန်တောင်)
Open (9:00 AM - 8:00 PM)

တိုက် D၊ ပထမထပ်၊ အခန်း ၁၀၂ ၊ ဗန္ဓုလကွန်ဒို ၊ မဟာဗန္ဓုလလမ်း၊ (မဟာဗန္ဓုလတံတားအဆင်း၊ Ocean East Point ဘေး) ၊ ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်။

ဆိုင်ခွဲ-၂(တာမွေ)
Open (9:00 AM - 8:00 PM)

အမှတ် ၂၁ ၊ တောင်မြင်းပြိုင်ကွင်းလမ်း ၊ တာမွေမြို့နယ်

You can find us here.