Contact Us

ဆိုင်ခွဲ-၁ (ဗိုလ်တ‌ထောင်)
Open (9:00 AM - 7:00 PM)

အမှတ် (G-6/7)၊ Urban Asia Center၊ ၄၈ လမ်း နှင့် မဟာဗန္ဓုလလမ်းထောင့် (YKKO ဘေး) ၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်။

ဆိုင်ခွဲ-၂(တာမွေ)
Open (9:00 AM - 7:30 PM)

အမှတ် ၂၁ ၊ တောင်မြင်းပြိုင်ကွင်းလမ်း ၊ တာမွေမြို့နယ်

You can find us here.